Trang chủ » Posts tagged with "đăng ký độc quyền"

Dịch vụ đăng ký độc quyền sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội (KTXH). 1. Hồ sơ đăng ký: Tờ khai yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế/(theo Mẫu do Cục SHTT ban hành) và gồm hai (02) bản; Bản mô tả sáng chế gồm... 
Copyright © 2012 Tư vấn thương hiệu - Nhãn hiệu - Dịch vụ thương hiệu - Xây dựng thương hiệu
Thông tin trên web chỉ là tham khảo. Chúng tôi chưa cung cấp thông tin hoặc dịch vụ trên website này
Phát triển bởi Thiết Kế Website Đẹp